FAIL (the browser should render some flash content, not this).
CZ EN DE

18.3.2014, OZNÁMENÍ O ZAHAJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZÁKAZKU V RÁMCI OPPI

Firma VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou

Vyhlašuje výběrové řízení na dodávky strojního zařízení pro dřevozpracujíci průmysl. Předmět výběrového řízení je rozdělen na částí, kdy uchazeč (dodavatel) je oprávněn podat nabídku na všech šest částí výběrového řízení anebo pouze na některou část výběrového řízení.

Jednotlivé dílčí části výběrového řízení jsou rozděleny následovně:

ČÁST 1) LAKOVACÍ KABINA

ČÁST 2) VELKOPLOŠNÁ PILA (NÁŘEZOVÉ CENTRUM)

ČÁST 3) DÝHOVACÍ LIS

ČÁST 4) ČTYŘSTRANNÁ FRÉZA

ČÁST 5) ZPĚTNÝ DOPRAVNÍK

ČÁST 6) OBRÁBĚCÍ CENTRUM

ODKAZ PRO STAŽENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. dne 19.3.2014 a končí dne 18.4.2014

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.


Dne 24.3.2014 firma VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou zveřejňuje Dodatečnou informaci č. 1 k výběrovému řízení na dodávky strojního zařízení pro dřevozpracující průmysl.

ODKAZ PRO STAŽENÍ DODATEČNÉ INFORMACE Č.1


Dne 26.3.2014 firma VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou zveřejňuje Dodatečnou informaci č. 2 k výběrovému řízení na dodávky strojního zařízení pro dřevozpracující průmysl.

ODKAZ PRO STAŽENÍ DODATEČNÉ INFORMACE Č.2


Dne 15.4.2014 firma VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou zveřejňuje Dodatečnou informaci č. 3 k výběrovému řízení na dodávky strojního zařízení pro dřevozpracující průmysl.

ODKAZ PRO STAŽENÍ DODATEČNÉ INFORMACE Č.3


Dne 6.5.2014 firma VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou zveřejňuje oznámení o zrušení výběrového řízení v části 1.

ODKAZ PRO STAŽENÍ


Dne 14.5.2014 firma VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou zveřejňuje oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

ODKAZ PRO STAŽENÍ

NOVINKYO SPOLEČNOSTICERTIFIKATYTECHNOLOGIEREFERENCEKONTAKT

(c) 2008 Vesna Interiors, s.r.o.